Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

Misją405_LogoPL Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych i twórczych specjalistów na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy oraz prowadzenie najwyższej jakości badań naukowych z zakresu elektrotechniki, informatyki, energetyki, mechatroniki, elektrotechnologii, automatyki, inżynierii materiałowej i biomedycznej, elektroniki oraz telekomunikacji, przyczyniających się do rozwoju innowacyjnej gospodarki i wzrostu poziomu kształcenia.

logo_weiiWydział samodzielnie prowadzi kształcenie na dwóch kierunkach: elektrotechnika oraz informatyka, a wspólnie z Wydziałem Mechanicznym również studia na kierunkach: mechatronika oraz inżynieria biomedyczna. Ponadto wydział prowadzi studia podyplomowe w obszarach elektrotechniki i informatyki, m.in.: Telekomunikacja światłowodowa, Systemy sterowania i nadzoru w budynkach, Współczesne technologie informatyczne, Tworzenie aplikacji  mobilnych. Szczegółowe informacje nt. działalności i oferty wydziału znajdują się na stronie: www.weii.pollub.pl.