Program Konferencji LublinCreativeIT

 

10.30 – 11.00 Rejestracja Uczestników

 

11.00 Otwarcie Konferencji przez Prezydentów Lublina i Puław
11.20 – 12.00 IT w Lublinie i regionie
Lubelski rynek IT – perspektywy i szanse – Robert Szlęzak (Wschodni Klaster ICT)
Kształcenie kadr informatycznych wobec wymagań współczesnego rynku – dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. PL (Dyrektor Instytutu Informatyki PL)
Rozwój STARTUPów informatycznych na przykładzie Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego – Tomasz Małecki (Prezes Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego)

 

12.00 – 13.00 IT – innowacje – kreacje
Informatyka, jako nieunikniona konieczność w sztuce, kulturze, edukacji – wczoraj i dziś – Jerzy S. Nowak (PAN, PTI)
Innowacyjność w ICT – dr inż. Jarosław Tworóg (Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji )
IT w służbie instytucji kultury – Łukasz Woźniak (Intertrading Systems Technology Sp. z o.o. Warszawa)
13.00 – 13.20 Przerwa
13.20 – 15.20 Klastry wsparciem dla rozwoju IT
Klastry na międzynarodowym rynku informatycznym – Mariusz Stachnik (Prezes Zarządu Avalon Sp. z o.o.)
Klaster klastrów na przykładzie megaklastra Piemontu – Roberto Busso (Propietario en SBI srl, Ingeniería)
Lwowski klaster IT – współpraca czy konkurencja (IT Cluster: coopetition in action) – Stepan Veselovski (Prezes Lwowskiego Klastra Informatycznego, Lwów, Ukraina)
15.20 – 15.40 Przerwa
15.40 – 17.20 Nowe technologie – zastosowania i zagrożenia
Europejski rynek IT z punktu widzenia pracownika – dr inż. Jarosław Diatczyk (Dyrektor DataArt Poland)
Chmura edukacyjna – ponad barierami edukacji – Witold Staniszkis (Dyrektor handlowy CISCO Systems)
Czy ja się na to zgadzam – zgoda w 3 ustawach – telekomunikacyjnej, o świadczeniu usług droga elektroniczną i ochrony danych osobowych – Robert Żurakowski (MIKROBIT Sp. z o.o.)
Współczesne technologie IT – zastosowania na przykładzie Archiwum Państwowego w Lublinie – Marcin Buczek (Archiwum Państwowe w Lublinie)
Trendy w e-commerce – nowoczesne rozwiązania – Kacper Gugała (ORBA Sp. z o.o.)

 

17.20 – 17.30 Dyskusja i podsumowanie konferencji