Lublin Creative IT – najbardziej innowacyjne wydarzenie targowo – konferencyjne Wschodniej Polski

 

Tematem wiodącym targów oraz towarzyszącej im konferencji jest promocja rozwoju inteligentnych specjalizacji branży IT/ ICT – zastosowania innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych w obszarze kultury, komunikacji, marketingu oraz rozrywki i turystyki.

Wydarzenie ma na celu zintegrowanie technologicznych i kreatywnych specjalizacji Lublina, a także stworzenie platformy kontaktu uczelni kształcących przyszłe kadry informatyczne z przedsiębiorcami tworzącymi miejsca pracy i odbiorcami produktów i usług informatycznych. Targi i konferencja umożliwią prezentację dotychczasowych osiągnięć lubelskiego środowiska IT i skonfrontowanie go ze światowymi trendami w tym obszarze, a także dyskusję o przyszłych kierunkach rozwoju branży.

 Zakres tematyczny targów

 

 ORGANIZATORZY

       

 

WYKONAWCA